Kretsen

Svenarumskretsen består av två alliansförsamlingar i Svenarums socken, Hagafors-Hoks alliansförsamling och Hubbestads alliansförsamling. Församlingarna är anslutna till samfundet Svenska Alliansmissionen. Församlingarna har sina rötter i den folkväckelse som drog fram i bygden i mitten av 1800-talet.

Kretsens tre missionshus