Mini-UV

uv_logoMini-UV är för dig som går i F-klass till och med 2:an. Vi träffas varannan tisdag (jämn vecka)
i Brokyrkan och i Hubbestads missionshus enligt schema, numera tillsammans med UV-scout.
Vi håller på med ”lättare” scouting, lär oss om naturen, Gud och leker mycket tillsammans. Klicka på logon till höger för mer info om UV-scout.

För frågor och information, kontakta Elisabeth Lagö 070-3607222.