Söndagsskola

haku_boySöndagsskolan är för dig som är 4 år och äldre. Vi samlas kl. 10.00 där gudstjänsten är på söndagarna.

Om du har frågor, kontakta Karin Elg 0393-20008.