Kontakt

Anneli Rehnberg
Pastor
Tel: 072-972 38 27
pastorn@svenarum.nu

Gunnar Nordquist
Ordf. församlingskretsen
Tel: 0393-20097
gunnar.nordquist@telia.com

Magnus Andersson
Ordf. Hokbygdens frikyrkoförsamling
Tel: 070-672 05 30
ettrarp@gmail.com

Barbro Gustafsson
Ordf. Hubbestads alliansförsamling
Tel: 0393-23069
barbro.gustafsson@hubbestad.se

Övriga kontaktpersoner

Jenny Nordquist
UV-scout
Tel: 070-4051789
jenny@fnqdata.se

Elisabeth Lagö
Mini-UV
Tel: 070-3607222

David Nordquist
Tonår
Tel: 070-9544130
david@nordquist.nu

Kontonummer

Församlingskretsen/missionskassan
Bankgiro 610 – 3923

Hokbygdens frikyrkoförsamling
Bankgiro 5764 – 7109
Bankkonto Swedbank 8150-5  983 797 569 – 8

Hubbestads alliansförsamling
Bankgiro 340 – 7228