Kretsen

Svenarumskretsen består av två församlingar i Svenarums socken, Hokbygdens frikyrkoförsamling och Hubbestads alliansförsamling. Församlingarna är anslutna till samfundet Svenska Alliansmissionen och Pingst fria församlingar i samverkan. Församlingarna har sina rötter i den folkväckelse som drog fram i bygden i mitten av 1800-talet.

Kretsens missionshus/kyrkor